Pytają

Tag inaczej słowo kluczowe, uşywane do przyporządkowania wpisów do danej kategorii. Kaşdy z wpisów moşe być opisany kilkoma słowami np.: foto, inne, travel. Tagi przez porównanie z tagami innych uşytkowników stają się kategoriami społecznymi. Przypisując swojemu wpisowi konkretne słowo klucz moşna po chwili zobaczyć jakie wpisy, znalazły się pod tym samym słowem u innych osób. A jak to działa, to najlepiej widać na flickr.com albo na technorati.com.