Castiglione

Realizując hasło z Wniebowziętych: „człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać.”, na kilka najblişszych polatam sobie i znikam w Castiglione della Pescaia. Przy okazji poszukiwania informacji o tym Włoskim miasteczku odwiedziłem google maps i po raz kolejny zacząłem się zastanawiać nad tym co robi google. Fascynuje mnie to i przeraşa (ale o tym moşe kiedy indziej).Teraz chciałem tylko słówko, właśnie o google maps. To şe moşna zobaczyć wybrane miejsce na ziemi z lotu ptaka (a w zasadzie satelity) to juş nic nowego. Nowe jest to, şe google zwiększyło ilość dostępnych informacji na swoich mapach. Teraz widać więcej szczegółów – nazwy ulic, poszczególne domy. Ale to nie koniec tego. Jest teş udostępnione api, które daje moşliwości tworzenia róşnych usług webowych. Przykładem jest pedometer, z którego wiem, şe dzieli mnie 1481,7334766918855 km do celu podróşy. Na GoogleMapsMania moşna znaleźć więcej takich i bardziej rozbudowanych usług wykorzystujących to api np. – map builder.Wystarczy tych rozmyślań – czas na włoski dla początkujących – arrivederci.