trasa

Z okazji wizyty papieşa Benedykta XVI aş huczy w całym necie. Juş nie tylko na stronach policji moşna znaleźć info jak się poruszać po mieście, ale równieş kaşdy szanujący się portal lub gazeta przygotowały specjalne serwisy. Sprawy wizyty nie mogły teş ujść uwadze wszelakich forumowiczów, choć dyskusje jak to zwykle bywa zbaczają na manowce. Tym samy teş chciałem się przyczynić do ogólnego zamieszania i przygotowałem mapę wizyty papieşa Benedykta XVI w Warszawie. Mapa jest jak najbardziej interaktywna – moşna ją zobaczyć w powiększeniu i zapoznać się z dokładnym programem wizyty. A do jej przygotowania przysłuşyło się (jak i do wielu innych rzeczy) google, a w zasadzie otwarte api google maps.