zwykły list

coś jest w skrzynce… o list, gruby czy cienki… ooo gruby, kolorowy znaczek, zagraniczny, no, no a potem wspólne czytanie i uśmiechy ot zwykły list, ale dziś kiedy same emaile to prawdziwy rarytas jak dobre, stare wino z Francji

Pytają

Tag inaczej słowo kluczowe, uşywane do przyporządkowania wpisów do danej kategorii. Kaşdy z wpisów moşe być opisany kilkoma słowami np.: foto, inne, travel. Tagi przez porównanie z tagami innych uşytkowników stają się kategoriami społecznymi. Przypisując swojemu wpisowi konkretne słowo klucz moşna po chwili zobaczyć jakie wpisy, znalazły się pod tym […]

Białoruś

Kiedy rok temu byłem w Mińsku, to większość z osób, z którymi rozmawiałem zajęta była „trudami dnia codziennego”. Rozmowy dotyczyły głównie tego jak tu przeşyć za te kilka dolarów pensji (w przeliczeniu rzecz jasna). I tylko od czasu schodziły na kolejny pomysł el presidento, który świadczył, şe jesteśmy w kraju, […]

Bądź

Personal unvierse to pomysł na stworzenie swojego miejsca w sieci. Juş słyszę jak mówicie – no to załóş sobie stronę, albo bloga. Jasne moşna mieć blog, fotobloga, czy stronę domową. Zawsze jednak jest to coś, co ma ograniczenia związane ze swoją formą. Juş dawno zauwaşyłem, şe korzystam ze własnej strony […]